Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Oferta


KONTAKT:

archeologiapodwodna@gmail.com

 

Zajęcia z archeologii podwodnej na studiach licencjackich:

 

ROK I

Wykład ogólnouniwersytecki:

dr Waldemar Ossowski - Archeologia morska Europy Północnej  

(30 godzin + egzamin, semestr zimowy)

Wykład ogólnoinstytutowy:

dr Bartosz Kontny - Archeologia podwodna

(30 godzin + egzamin, semestr letni)

 

ROK II/III

Zajęcia fakultatywne

dr Waldemar Ossowski - Szkutnictwo średniowieczne i nowożytne

(30 godzin + zaliczenie, semestr zimowy)

Zajęcia fakultatywne

Magdalena Nowakowska - Metodyka badań podwodnych

(30 godzin + zaliczenie, semestr letni)

 

Dodatkowo dla II roku możliwość odbycia obowiązkowych ćwiczeń „powierzchniówek” (30 godzin) w formie badań nieinwazyjnych stanowisk archeologicznych nad akwenami wraz z prospekcją podwodną.

 

ROK III

Proseminarium - Archeologia podwodna  (60 godzin)

dr Waldemar Ossowski i dr Bartosz Kontny

 

Dla wszystkich lat możliwość odbycia obowiązkowych ćwiczeń wykopaliskowych (150 godzin rocznie) w formie badań wykopaliskowych na stanowisku archeologicznym nad akwenem (częściowo w formie poszukiwań, dokumentacji i eksploracji podwodnej).

 

Kilka razy w ciągu roku będą organizowane wykłady specjalistów krajowych i zagranicznych związanych z badaniami podwodnymi.

 

Archeologia Podwodna

w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

Mimo, iż najczęściej jesteśmy utożsamiani z wykopaliskami w egzotycznych krajach, np. w piaskach Egiptu, od kilku lat odkrywamy także tajemnice głębin. Z nami możesz sięgnąć znacznie dalej niż z Indianą Jonesem!

 

Oferujemy studia z zakresu archeologii w ramach, których możecie rozwijać jednocześnie swoje zainteresowania archeologiczne i nurkowe:

 

  • Studia stacjonarne (dzienne) licencjackie;
  • Studia niestacjonarne (zaoczne) – wszystkie zajęcia w weekendy

 

W ramach obu form kształcenia możecie:

  • uczestniczyć w wykopaliskach, których częścią jest praktyka podwodna;
  • wybierać zajęcia związane z archeologią podwodną;
  • napisać pracę licencjacka z archeologii podwodnej;
  • działać w kole studenckim zrzeszającym pasjonatów nurkowania;

 

W naszej ofercie są m.in. zajęcia z:

  • metodyki badań podwodnych;
  • szkutnictwa;
  • archeologii morskiej;

 

Z nami możesz uczestniczyć w nurkowaniach na stanowiskach archeologicznych w miejscach i krajach niedostępnych dla płetwonurków amatorów!


Wykłady gościnne

Systematycznie zapraszamy badaczy i wykładowców z różnych ośrodków w Europie i USA.

Wykłady na temat badań podwodnych dla naszych studentów wygłaszali m.in.:

Prof. George Bass (INA)

dr Peter van Alfen (INA)

dr Waldemar Ossowski (CMM)

Prof. Jorgen Dencker (Viking Ship Museum, Roskilde)

Prof. Carlo Beltrame (Universita Ca'Foscari, Wenecja)

 

Badania terenowe i praktyki studenckie

Instytut co roku organizuje ekspedycje, których częścią są badania podwodne. Aktualnie takie prace są prowadzone na Krymie (Ałuszta) oraz na akwenach śródlądowych w Polsce (Mazury i Suwalszczyzna). Nasi studenci mogą odbywać praktyki na stanowiskach podwodnych.

Pracownicy Instytutu Archeologii UW mieli okazję zdobywać doświadczenie m.in. podczas badań wraków bałtyckich prowadzonych przez Centralne Muzeum Morskie oraz w ramach greckiego projekty badań portu w Aleksandrii.

Wśród planów na najbliższe lata jest m.in. rozszerzenie poszukiwań na Krymie oraz rozpoczęcie prac podwodnych w Ptolemais (Libia). Rysują się też perspektywy organizacji badań i praktyki studenckiej w Chorwacji.

 

Współpraca

Oficjalna współpraca w zakresie archeologii podwodnej lub uwzględniająca specyfikę badań podwodnych jest prowadzona przez IA UW z:

Instytutem Oceanografii UG – dzięki temu nasi studenci biorą udział w zajęciach praktycznych na statku „Oceanograf” oraz w ćwiczeniach w pracowniach Instytutu Oceanografii UG w Gdyni;

Krymską Filią Instytutu Archeologii NANU – w ramach tej współpracy co roku na Krymie nurkuje grupa badaczy i studentów IA UW.

 

Współpracujemy także z Centralnym Muzeum Morskim zapraszając pracowników CMM na wykłady do IA UW.

 

Szkolenia

W Instytucie Archeologii UW realizowany jest projekt

pt.: Archeologia podwodna – rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej uczelni i potencjału kadr Instytutu Archeologii UW

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Celem projektu jest doszkalanie archeologów w zakresie nurkowania oraz nurków (nie-archeologów) w zakresie archeologii podwodnej. Szkolenia umożliwiają Instytutowi Archeologii budowę fachowego zespołu nurkowego i grona wykwalifikowanych wolontariuszy na potrzeby przyszłych badań w różnych częściach świata.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres: 

archeologiapodwodna@gmail.com

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę