Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Komisja Stypendialna

Komisja Stypendialna 2014/2015

Stypendium Socjalne

Stypendium socjalne przyznawane jest studentom, u których miesięczny dochód na członka rodziny

nie przekracza 895 zł. Wydrukowany wniosek wraz z oświadczeniem o dochodach oraz załącznikami znajdującymi się na oświadczeniu należy donieść do siedziby Komisji Stypendialnej Instytutu Archeologii w pokoju 0.31 w trakcie trwania dyżurów bądź po uprzednim umówieniu się poprzez maila Komisji (ksiawhuw@gmail.com). Wnioski i oświadczenia drukujemy z własnego usosweba! Należy pamiętać, że oświadczenia i zaświadczenia przynosimy na każdego dorosłego członka rodziny. Wnioski składa się jednorazowo do 10 dnia każdego miesiąca, aby uzyskać wyrównanie (liczy się data złożenia wniosku w usosweb).

 

Stypendium rektora

Wniosek o Stypendium Rektora donosić można do 15 października. Od roku akademickiego 2014/2015 również studenci pierwszego roku mogą wnioskować o takie dofinansowanie, jeśli brali udział w olimpiadzie i uzyskali przynajmniej tytuł finalisty. Jeśli posiada się dodatkowe osiągnięcia w nauce (konferencje, publikacje), należy załączyć do wniosku stosowną dokumentację. Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami znajdującymi się na wniosku należy donieść do siedziby Komisji Stypendialnej Instytutu Archeologii w pokoju 0.31 w trakcie trwania dyżurów bądź po uprzednim umówieniu się poprzez maila Komisji (ksiawhuw@gmail.com).

 

Stypendium specjalne

Do pobierania takiego stypendium potrzebna jest opinia z BONu (orzeczenie o niepełnosprawności). Komisje Stypendialne nie są upoważnione do wglądu w orzeczenie. W elektronicznym wniosku pojawia się wtedy informacja, czy niepełnosprawność jest czasowa, czy trwała. Wydrukowany wniosek należy donieść do siedziby Komisji Stypendialnej Instytutu Archeologii w pokoju 0.31 w trakcie trwania dyżurów bądź po uprzednim umówieniu się poprzez maila Komisji (ksiawhuw@gmail.com).

 

Zapomoga

Warunkami przyznania zapomogi są: losowość zdarzenia, tymczasowość oraz wpływ na sytuację materialną rodziny studenta. Jeśli kwota zapomogi przekracza 1000 zł, organem odpowiedzialnym za rozpatrzenie jest Odwoławcza Komisja Stypendialna, jednakże dokumenty w obu przypadkach składa się do instytutowej Komisji Stypendialnej. Wydrukowany wniosek wraz z oświadczeniem o dochodach oraz załącznikami znajdującymi się na oświadczeniu należy donieść do siedziby Komisji Stypendialnej Instytutu Archeologii w pokoju 0.31 w trakcie trwania dyżurów bądź po uprzednim umówieniu się poprzez maila Komisji (ksiawhuw@gmail.com).

 

 

Skład KS IA UW na rok akademicki 2014/2015

Zuzanna Kolanowska – przewodnicząca

Wojciech Lechowski – wiceprzewodniczący

Franciszek Szemiet – członek

 

Strona facebook: https://www.facebook.com/ksiauw

Mail: ksiawhuw@gmail.com

Telefon: 552 28 46
                                       


                                    
-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę