Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

ZbioryBiblioteka Instytutu Archeologii powstała w wyniku połączenia księgozbiorów Biblioteki Katedry Archeologii Śródziemnomorskiej oraz Katedry Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej.  

Biblioteka gromadzi literaturę z zakresu prahistorii, archeologii pradziejowej, klasycznej, Bliskiego Wschodu, Egiptu, średniowiecznej oraz nauk pomocniczych. 

W swoich zbiorach biblioteka posiada książki z księgozbiorów Profesorów: Kazimierza Majewskiego, Martina Jahna, Włodzimierza Antoniewicza, Jerzego Kolendo i Michaela Müller-Willego, Fundacji Volkswagena. Prowadzi wymianę z instytucjami zagranicznymi i krajowymi.

Gromadzone są prace magisterskie absolwentów Instytutu i prace doktorskie.


KSIĘGOZBIÓR DYDAKTYCZNY - tworzona jest elektoniczna wersja - księgozbioru dydaktycznego - dla studentów Instytutu Archeologii.  Wejście z komputerów znajdujących się w  czytelni - na miejscu - skrót książki.

 

 

 


PRACE MAGISTERSKIE I DOKTORSKIE ARCHIWIZOWANE W BIBLIOTECE IA UW

aktualny spis prac magisterskich i doktorskich - numery od 1 do 1726

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę